Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony 2009-05-31, 23:08:46
 
Umowa zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron (tj. zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika) pod warunkiem spełnienia równocześnie dwóch przesłanek:

1) umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, oraz

2) strony w treści samej umowy o pracę zawarły klauzulę dopuszczającą jej wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.).

 


Jeżeli oba w/w warunki zostały spełnione każda ze stron umowy może w dowolnym terminie wypowiedzieć umowę o pracę. W takim wypadku okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie i kończy się w sobotę (art. 30 § 21 k.p.).

Przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony pracodawca nie musi podawać przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (a contrario art. 30 § 4 k.p.).

W tym miejscu należy wskazać na istotne dla osób zawierających długoterminowe (np. 10-letnie) umowy o pracę, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7.09.2005r. (II PK 294/04, OSNP 2006/13-14/207), w myśl którego zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.). W świetle powyższego wyroku oznaczałoby to prawo pracownika – w sytuacji, kiedy strony łączyła długoterminowa umowa o pracę na czas określony – domagania się od pracodawcy zachowania zasad obowiązujących przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślony.

 


    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24