Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku - urlop proporcjonalny 2009-05-31, 22:58:01
  W takim wypadku pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Ustalając proporcjonalny wymiar urlopu, jeden miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującemu pracownikowi w ciągu całego roku kalendarzowego.

Przykład:

Pracownik z 10-letnim stażem pracy przepracował u danego pracodawcy okres od 1.01.2007 r. do 31.5.2007 r. Ustalając zatem pracownikowi proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego należy dokonać działania:

5/12 (bo pracownik przepracował 5 miesięcy z 12 miesięcy w całym roku)

X

26 dni (taki bowiem jest wymiar roczny urlopu pracownika posiadającego co najmniej 10-letni staż pracy

=0,4166 X 26 dni = 10,83 ≈ 11 dni (bo niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia).
W sytuacji, kiedy w trakcie roku kalendarzowego pracownik zmienia pracę, art. 1551 Kodeksu pracy nakazuje udzielenie mu przez dotychczasowego oraz nowego pracodawcę urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu jaki przepracował.

Przykład:

Pracownik zatrudniony u pracodawcy A do końca marca, następnie podejmujący pracę u pracodawcy B od kwietnia do końca listopada, a u pracodawcy C od grudnia do końca roku, nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 3/12 z przysługującego mu wymiaru, tj. 20 lub 26 dni u pracodawcy A, 8/12 u pracodawcy B, 1/12 u pracodawcy C.
W przypadku, jeśli np. pracownik pracował u pracodawcy A do 5 maja, a u pracodawcy B od 6 maja, za ten miesiąc udziela urlopu pracodawca A.Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z zasady proporcjonalności, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Przykład:

Pracownicy zatrudnionej od 1.07.2006r. u nowego pracodawcy, przysługiwałoby za rok 2006 13 dni urlopu wypoczynkowego (przy wymiarze 26 dni na cały rok), ponieważ jednak u poprzednich pracodawców wykorzystała ona już 18 dni (13 + 5), do końca roku pozostanie jej tylko 8 dni.    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24