Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Palenie w miejscu pracy 2009-05-31, 22:55:01
 
Kwestię zorganizowania miejsca przeznaczonego na palarnię reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), Załącznik Nr 3 Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych. Przepis § 40. ww. Załącznika do rozporządzenia stanowi, że palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) wyposażonych w dostateczną ilość popielniczek. Palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego. Zgodnie z § 41, w palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2. § 42 w palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

W wyroku z dnia 4.04.2007r. sygn. akt I OSK 892/06 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zapewnienie pracownikom palarni jest powinnością pracodawcy w takim samym stopniu jak innych pomieszczeń higienicznosanitarnych np. szatni, umywalni itp. Obowiązek ten dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników (§ 3 ust. 2 Załącznika Nr 3).


    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24